Wedstrijd informatie - Krantenwisseltrofee

Ga naar de inhoud
Deelnemen

Wedstrijd informatie

De wedstrijd is verdeeld in twee delen. De inzendingen worden altijd beoordeeld door de deelnemers zelf; de zogenaamde publieksjury. Daarnaast wordt er, uit alle inzendingen, door een vakjury een selectie gemaakt, waarna deze uitgebreid gejureerd worden. Deze vakjury bepaald ook wie de beste tekenaar is geworden.

 
 
 
Publieksjury
 

De publieksjury bestaat uit verschillende fases:
 
Fase 1: Inschrijven
 
Fase 2: Inleveren
 
Fase 3: Jureren
 
Fase 4: Opsturen juryrapporten
 
Fase 5: Prijsuitreiking
 
 
Fase 1: Inschrijven
 
In deze fase kunnen deelnemers zichzelf middels het inschrijfformulier aanmelden. Tijdens het aanmelden moet er aangegeven worden in welke categorie hun inzending valt. Er zijn 3 categorieën, namelijk:
 
  • Krant
  • Buukske
  • Bloaike
 
 
 
 
 
 
Indien er voldoende deelnemers zijn (minimaal 25) gaat het evenement door en zal iedereen een uitnodiging ontvangen om naar de inleveravond te komen.
 
 
Fase 2: Inleveren
 
In de week voor carnaval worden alle deelnemers uitgenodigd om naar de inleveravond te komen. Deze zal op dezelfde locatie als de prijsuitreiking zijn.
 
 
Er wordt gevraag om op deze avond een aantal exemplaren (meestal rond 30-40 stuks) mee te nemen.
 
 
Tijdens deze avond wordt het een en ander door de stichting toegelicht over de gang van zaken van de wedstrijd (zowel publieks- als vakjury) en eventuele bijzonderheden. Daarnaast is de gelegenheid om vragen te stellen.
 
 
Bij het verlaten krijgt iedere deelnemer alle inzendingen mee, ook van alle andere categorien zodat men deze voor jezelf ook kunt bekijken.
Het is de bedoeling dat iedere deelnemer deze inzendingen gaat jureren volgens bepaalde regels [zie fase 3]. In principe worden alleen inzendingen uit de eigen categorie gejureerd, maar indien de organisatie het nodig acht, worden categorieën samengevoegd. Uiteraard wordt dit duidelijk gecommuniceerd.
 
 
Fase 3: Jureren
 
Via de mail worden de volgende bestanden toegestuurd:
 
  • Lijst deelnemers die gejureerd moeten worden [maximaal 9]
  • Toelichting jureren
  • Voorbeeld juryrapport
  • Leeg jury rapport
 
 
 
 
 
Van iedere inzending moeten verschillende facetten gejureerd worden. Bij deze jurering worden er punten gegeven en worden deze punten middels opbouwende kritiek van commentaar voorzien.
 
 
Daarnaast heeft iedere deelnemer dus een stapel inzendingen om ideeën voor komende jaren op te doen.
 
 
Fase 4: Inleveren
 
De ingevulde juryrapporten moeten vervolgens naar het aangegeven adres opgestuurd of afgegeven worden. (Niet per mail, in verband met het vele printwerk).
 
 
De juryrapporten worden vervolgens verwerkt door de organisatie.
 
Tijdens het verwerken van de puntentellingen wordt er per categorie een correctie factor bepaald. Deze zorgt ervoor dat iedere deelnemer gemiddeld even veel punten “weggeeft”.
 
Dus nadat het gemiddelde is bepaald worden de punten naar boven of beneden bijgesteld.
 
 
De juryrapporten moeten voor de aangegeven inleverdatum binnen zijn, om alle gegevens goed te kunnen verwerken.
 
 
Fase 5: Prijsuitreiking
 
Tijdens de prijsuitreiking worden de winnaars van de publieksjury bekend gemaakt. Na de prijsuitreiking krijgen alle deelnemers de juryrapporten die zijn opgemaakt van hun inzending overhandigd.
 
Zo krijgt iedereen dus feedback van de andere deelnemers over hun periodiek.
 
 
Wij als organisatie zien deze wedstrijd als een ludieke manier om ieder jaar een kwalitatief beter product te maken. Doordat deelnemers betrokken zijn bij de jurering, zien deelnemers elkaars werk, discussieert daarover, geeft opbouwende kritiek en draagt oplossingen aan.

 
 
Vakjury
 

Werkwijze van de vakjury.
 
Er worden ongeveer 10-15 inzendingen door de vakjury gejureerd. Deze worden verdeeld over de 3 categorieën en is afhankelijk van het aantal inzendingen per categorie. Tevens wordt uit alle inzendingen de beste tekenaar gekozen

 
Per categorie worden door de vakjury de genomineerden geselecteerd. Bij deze selectie wordt gelet op uitstraling; carnavaleske, vernieuwend, geen kopie van andere jaren, verhoudingen beeld, tekst en advertenties, leesbaarheid etc.

 
Vervolgens wordt elke genomineerde gejureerd door elke vakjury lid op zijn of haar vakgebied en voorzien van een punt. Hieruit wordt de winnaar bepaald.

 Let op! Dus niet iedere deelnemer krijgt automatisch een vakjuryrapport.

Colofon

Stichting Krantenwisseltrofee
Noord-Brabant


Deelnemers:
Chopinstraat 4
5481 LR  Schijndel
Tel. 
06 525 278 45
info@krantenwisseltrofee.nl

Secretariaat:
Vicaris Aertsweg 24
5482 JB  Schijndel
Tel. 073 547 53 01
info@krantenwisseltrofee.nl

Terug naar de inhoud