Reglement - Krantenwisseltrofee

Ga naar de inhoud
Deelnemen

Reglement

Deelname is mogelijk in drie categorieën, tevens is het mogelijk de tekenaar afzonderlijk in te schrijven. In geval van twijfel over de categorie waarin de carnavalskrant thuis hoort, beslist het bestuur.

Van deelnemers wordt verwacht dat zij ook de andere deelnemende carnavalskranten binnen dezelfde categorie beoordeelt. Deze beoordelingen bepalen de prijs voor de 'Individuele Jury'.  Bovendien levert het alle deelnemende carnavalskranten interessante feedback en ideeën op, waar elke krantenmaker zijn voordeel mee kan voor volgende edities.

De Stichting Krantenwisseltrofee Noord-Brabant beschouwt deze collegiale jurering als een serieuze zaak en verwacht van de deelnemers dat deelname/jurering ook als zodanig wordt opgevat. Zij heeft daartoe onderstaand Reglement van Deelname opgesteld.

 
Reglement van Deelname
 
 
Deelname
 
Carnavalsverenigingen/Carnavalsstichtingen verplichten zich tot deelname door:
 
  • Inzenden (via e-mail, dan wel via opsturen) van het inschrijvingsformulier voor de daarin vermelde datum
  • Storting van de verschuldigde deelnemerskosten, zoals deze zijn vermeld in genoemd inschrijvingsformulier en voor de eveneens daarin vermelde datum.
  • Deelnemers dienen bij betaling van de verschuldigde deelnemerskosten de naam van de deelnemende vereniging/stichting te vermelden.
  • Deelnemers verklaren zich bij inschrijving/betaling akkoord met dit Reglement van deelname.
 
 
 
 
 
Inschrijving
 
Na ontvangst van het onder punt 1 genoemde, zal de inschrijving administratief
 
worden verwerkt en is deze definitief.
 
Na inschrijving worden de deelnemers ingelicht omtrent:
 
  • Datum inleveren/uitwisselen van de carnavalskranten. Deelnemers dienen op deze datum hun carnavalskranten –aantal door de Stichting aan de hand van het aantal inschrijvingen per categorie te bepalen- in te leveren, waarna deze zullen worden uitgesorteerd voor uitgifte onder de andere deelnemers. Alle deelnemers krijgen daarna het aantal uitgesorteerde kranten in hun categorie uitgedeeld.
 
  • Uitgifte van de jurylijsten per categorie aan de deelnemers.
 
 
Jurering
 
  • De deelnemers verplichten zich te houden aan de aanwijzingen omschreven in ‘Toelichting op Jurering’ die door de Stichting zijn opgesteld voor wat betreft de jurering/invullen van de jurylijsten, alsmede het inzenden van de jurylijsten voor de daarvoor gestelde datum.
  • Het bestuur van de Stichting verwacht van de deelnemers, dat zij zich bij het invullen van de juryrapporten zullen houden aan de algemeen geldende fatsoensnormen.
 
 
 
Uitsluiting
 
  • Mocht een deelnemer zich niet houden aan het bovenstaande, behoudt de Stichting het recht tot uitsluiting over te gaan. De eventueel reeds betaalde deelnemerskosten zullen in dat geval niet worden gerestitueerd.

Colofon

Stichting Krantenwisseltrofee
Noord-Brabant


Deelnemers:
Chopinstraat 4
5481 LR  Schijndel
Tel. 
06 525 278 45
info@krantenwisseltrofee.nl

Secretariaat:
Vicaris Aertsweg 24
5482 JB  Schijndel
Tel. 073 547 53 01
info@krantenwisseltrofee.nl

Terug naar de inhoud