Historie - Krantenwisseltrofee

Ga naar de inhoud
Stichting

Historie

Het was de Stichting Krabberdonk uit Den Dungen die in 1974 op kleine schaal startte met de competitie Krantenwisseltrofee. De destijds regerende Prins Krabber de Vierde, de heer Thom Dissel en bestuurslid Jeanne v.d. Westelaken, in die tijd correspondente van het Brabants Dagblad, wisten het bestuur warm te krijgen voor het opzetten en uitvoeren van een carnavalesk evenement waarin het fenomeen carnavalskrant centraal zou staan.

Elf kilometer, elf meter en elf centimeter
Men vond dat een dergelijke periodiek een dermate waarde had voor de Brabantse cultuur, waarin het volksfeest carnaval een belangrijke plaats neemt, dat een carnavalskrant en de makers meer belangstelling en waardering verdiende, dan een onderscheiding die een persoon of personen voor zijn of hun vele werk opgespeld kregen.

Op de landkaart werd rondom Den Dungen een cirkel van elf kilometer, elf meter en elf centimeter getrokken en de carnavals-stichtingen en - verenigingen die een carnavalskrant c.q. -blad uitgaven werden benaderd om aan deze Krantenwisseltrofee deel te nemen teneinde de makers in het gewaardeerde zonnetje te zetten. Gemeenten als ‘s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel, Berlicum, Esch, Liempde, Schijndel en Den Dungen zelf gaven gehoor aan de oproep om aan dit evenement deel te nemen.

De jurering geschiedde door leden van de Stichting Krabberdonk. Als prijs had men een fraaie Krantenwisselbeker ter beschikking gesteld die overigens door de Dungense Prinsenclub bij de winnaar op carnavalsdinsdag werd “thuis” bezorgd. Dat deze geste leidde tot een ware happening zal duidelijk zijn. In de roes van het carnavalsfestijn en nog enkele uren te gaan voordat men het volksfeest afsloot, werden de mensen die zich voor de carnavalskrant of - blad hadden ingezet uitbundig gefêteerd.

Carnavalsblad slaat bladeren verder om
Na een aantal jaren vond men de tijd rijp om meer gemeenten bij dit evenement te betrekken. De elf kilometergrens werd verlegd. Dat resulteerde al ras in een deelname van vijftien gemeenten. Door die belangstelling werd de organisatie meer complex en moesten jurering en uitreiking van de trofee worden aangepast. De jurering werd professioneel opgezet en er werden duidelijke criteria samengesteld. Zo gingen commissies van de deelnemende gemeenten zelf aan de hand van die criteria alle kranten, behalve die van hun zelf, jureren. Op de donderdag vóór carnaval kwamen de vertegenwoordigers van de commissies bij elkaar en gaven hun puntenwaardering door waarna de winnaar bekend werd gemaakt. Juryleden plaatsten op- en aanmerkingen bij de diverse onderdelen en dat maakten de juryleden, maar ook de makers, steeds meer een kritische houding kregen. De gemaakte kritische kanttekeningen werden onder elkaar besproken en werden meegenomen naar de krantencommissies. Hierdoor steeg elk jaar de kwaliteit van de carnavalskranten.

In plaats van de Krantenwisseltrofee te brengen, kwamen de winnaar en vaak ook de andere aan de wedstrijd deelgenomen clubs naar Den Dungen om uit handen van de dan regerende Prins de felbegeerde trofee in ontvangst te nemen. De organisatie werd voor de Dungense Stichting Krabberdonk te groot en besloot dit evenement uit handen te geven. Een aantal krantenmakers van het eerste uur besloot om onder de stichting Krantenwisseltrofee Noord-Brabant dit fenomeen ter hand te nemen en zelfs uit te breiden. In principe zouden alle gemeenten aan de Krantenwisseltrofee moeten deelnemen.

Krantwisseltrofee wordt Krantenwisseltrofee Noord-Brabant
In 1998 besloten Ingrid van Boxtel (Berlicum), Bert Post (Den Dungen), Thom Dissel (Schijndel), Ton van Empel (Helvoirt) en Theo Jansen (Veghel) het evenement grootser te gaan aanpakken. De voornoemde personen, in 1999 gecompleteerd met Marcel van Nunen (Deurne) en in 2000 met Ton de Louwere (vz. Vakjury), wilden de Krantenwisseltrofee tot een ware Noord-Brabantse feest gaan maken. Vele gemeenten werden aangeschreven. Dat resulteerde in 1999 tot een daadwerkelijk deelnemersaantal van vijfentwintig. Tientallen hadden te kennen gegeven zeker interesse te hebben maar om diverse redenen in het jaar 1999 helaas niet te kunnen deelnemen. Naar verwachting van het bestuur van de Stichting Krantenwisseltrofee Noord-Brabant zal het aantal deelnemers stijgen.  Op 6 maart 1999 werd de eerste Krantenwisseltrofee Noord-Brabant onder een enorme belangstelling - ruim vierhonderd belangstellenden waren in Gemeenschapshuis Gastenbosch te Helvoirt aanwezig - uitgereikt. In het jaar 2000 was de belangstelling reeds opgelopen tot ruim 500. Deze happening en de daarop volgende evaluatievergadering zouden een stimulans vormen om met deze nieuwe opzet door te gaan. Het jaar 2001 (Helvoirt) en 2002 kenden inmiddels een deelnemer aantal van resp. 37 en 49 gemeentes, met resp. 800 en 900 belangstellenden. Inmiddels was vanaf 2002 tot en met 2004 de prijsuitreiking -gezien het grote aantal belangstellenden- verhuisd naar Partycentrum Den Boogaard in Moergestel.

In 2005 werd het roer richting Rosmalen gezet. In de Kentering werd het krantenfeest voortgezet, opgeluisterd door complete carnavalsclubs met hun muziekkapellen. Ook in 2006 bruiste het feest rondom de carnavalskranten in Zandhazendurp, en de traditie wilde dat er opnieuw voor een andere locatie werd gekozen. Het oog viel op Schijndel, en gekozen werd voor de prachtige locatie het Spectrum. Ook hier werden de vele honderden krantenjongens- en meisjes gastvrij ontvangen en de prijzen verdeeld in 2007, 2008 en 2009.

Na 3 jaar Schijndel gaat het bestuur node afscheid nemen van het Spectrum, en wordt het feest vervolgd Nuland, en wel in Hotel Nuland. Waarbij aangetekend, dat het carnavalsdorp Nuland vele mooie prijzen heeft behaald in de strijd om de Krantenwisseltrofee. De verwachtingen zijn wederom hoog gespannen nu het bestuur heeft gekozen voor deze toplocatie.

Carnavalskrang cultuuruiting die men moet koesteren en activeren
Carnaval is zeker binnen de Noord-Brabantse bevolking een volksfeest dat binnen de regionale volkscultuur een belangrijke plaats inneemt. Talrijke Prinsenclubs en carnavalsverenigingen zijn met hun leden dagen, zo niet het gehele jaar, bezig om dat traditionele volksfeest binnen hun leefgemeenschap vorm te geven. Naast voornoemde clubs en verenigingen worden gemeentebesturen, ambtenaren, politie, horeca, drukkerijen, muziek- en toneelgezelschappen, scholen, componisten, tekst­schrijvers, zaalhouders, tekenaars en wagenbouwers bij de organisatie van dit creatieve feest betrokken teneinde voor de bevolking, van jong tot oud, een waardig evenement neer te zetten. Wellicht is het carnaval het grootste evenement binnen een stads- en dorpsgemeenschap. Creativiteit, humor en satire, tot uiting komend in tal van voorfeesten, zoals het elf-elfbal, festivals waar het beste carnavalslied wordt gekozen, ton- of buutavonden, zittingsavonden, kapellen­festivals en tal van specifiek gemeentelijk gerichte activiteiten, bereiden de bewoners voor op het driedaags festijn. Ook na de drie dagen worden er nog diverse activiteiten georganiseerd. Carnaval leeft in alle lagen van de bevolking. Eén van de activiteiten, die men als onmisbaar facet binnen het carnaval ervaart, is het produceren van een carnavalskrant. Is het in de ene gemeente een boekje of een echte krant, in een andere gemeente brengt men een waar magazin uit. Wordt de ene periodiek verfraaid met prachtige kleurenfoto’s en fantastische tekeningen, een ander periodiek moet het doen met het zwart-witte en imponeert een primitieve kindertekening. Een carnavalskrant hoort bij het feest. Naast het informeren over de aanstaande carnavalsactiviteiten biedt een carnavalskrant echter méér. Locale, provinciale en ook landelijke situaties worden op een humoristische en satirische wijze onder de carnavalsloep genomen. De krant geeft een uiting aan tal van gevoelens die op zeer gevarieerde wijze binnen een krant wordt vertolkt. Gebruiken, gewoonten, bepaalde personen, politiek, religie en met name het locale beleid, worden op een specifieke wijze op de korrel genomen. Dat kan in de vorm van een tekst, tekening, gedicht, lied en foto. Elke krant is gelukkig anders. Kostelijk en informatief zijn de teksten geschreven in het dialect. Het geeft aan hoe een bevolking over tal van zaken denkt en hoe men ze beleeft. Binnen elke bevolkingsgroep worden mensen aangetrokken om hun bijdrage te leveren. Prijst de ene gemeente zich gelukkig om over goede financiële middelen te beschikken en een beroep te kunnen doen op “professionele” krachten, een andere gemeente moet goed op de centen letten en put uit de “amateurs” die graag hun medewerking verlenen. De ene krant wordt afgeleverd door een goed geoutilleerde drukkerij, een andere wordt door een eenvoudige kopieermachine uitgestoten. Boven al deze “hulpmiddelen” staan echter de mensen die een dergelijk periodiek in elkaar zetten.

Makers in het zonnetje
Elke bewoner met een kloppend hart voor het carnaval kijkt uit naar de carnavalskrant, vaak onbewust van het feit hoeveel werk en vrije tijd in de realisatie van de krant is gestoken.  Werkgroepen, redacties en krantencommissies krijgen van de regerende prins een onderscheiding. Het volk levert de kritiek. Deze loopt van fantastisch tot aardig, van subliem tot “het kan ermee door”.  De Stichting Krantenwisseltrofee Noord-Brabant wil op een specifieke wijze al de makers in het zonnetje zetten. Een stuk waardering meegeven voor hun inventieve werk. Eén keer per jaar worden al die creatieve producenten voor het voetlicht gehaald door aanwezig te zijn bij de uitreiking van de Kran­tenwisseltrofee Noord-Brabant. Door middel van een “competitie” wordt gekeken wie de beste carnavalskrant heeft gemaakt. Maar dit “wedstrijdelement” houdt echter méér in. Doordat de krantencommissies ook betrokken worden in de jurering levert dit evenement ook een lering op. Men beziet elkaars werk, men discussieert daarover, geeft opbouwende kritiek, draagt oplos­singen aan en geeft suggesties. Dat alles om elkaar te helpen elk jaar een beter kwaliteitsproduct te leveren. Men kan zodoende profiteren van elkaars deskundigheden. Naast de beste krant in de categorieën boekje, krant en magazine, maakt een deskundige jury nog eens uit wie in Noord-Brabant de beste periodiek heeft geproduceerd. In elke categorie is er ook een prijs voor de beste schrijver, tekenaar en fotograaf. Wie dé carnavalskrant van het jaar heeft gemaakt, wordt beoordeeld door een beroepsjury.  

Colofon

Stichting Krantenwisseltrofee
Noord-Brabant


Deelnemers:
Chopinstraat 4
5481 LR  Schijndel
Tel. 
06 525 278 45
info@krantenwisseltrofee.nl

Secretariaat:
Vicaris Aertsweg 24
5482 JB  Schijndel
Tel. 073 547 53 01
info@krantenwisseltrofee.nl

Terug naar de inhoud